Kristus Koning

Van Scheepsdalelaan over Visartpark tot Houtkaai

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gerard Davidstraat verfraaid met kunst


Met de opbrengst van hun buurtfeest hebben de bewoners van de Gerard Davidstraat hun straat verfraaid. Zo kregen de muur van het Sint-Lodewijkscollege en de gevel van het parochiaal centrum kunstwerken.
 
“Tien jaar geleden namen tien gezinnen het initiatief om een buurtfeest op touw te zetten", vertelt Peter Ruys (52), sluismeester in de Zeebrugse haven. „Er kwamen nieuwe, jonge gezinnen in de straat wonen. ’t Was de bedoeling dat die de andere bewoners leerden kennen. Wij maakten handig gebruik van de cheques die toenmalig Vlaams cultuurminister Bert Anciaux uitreikte in het kader van Vlaanderen Feest voor buurtfeesten die in de periode rond 11 juli opgezet werden." Volgens Lieven Verlinde (55), bankbediende bij KBC, lokten de eerste edities van het buurtfeest in de plaatselijke afdeling van het Sint-Lodewijkscollege : „Niet alleen de bewoners van de straat, maar de hele buurt werd uitgenodigd. Iedereen mocht zelfs kennissen meebrengen. Er daagden voor de barbecue 170 mensen op. Bovendien ging het buurtfeest gepaard met een tombola, een optreden en een tentoonstelling."
 
„ ’t Was een te grote organisatie voor ons straatcomité. We konden als organisatoren die dag zelf niet genieten van het feest. Daarom hebben wij het evenement doelbewust afgebouwd. Het is een echt burenfeest geworden, enkel voor de bewoners van de Gerard Davidstraat. Kleinschaliger en intiemer. De barbecue wordt doorgaans voorafgegaan door een rondleiding of wandeling in de buurt. Of het bezoek aan een tentoonstelling. En daarnaast gaan we een keer per jaar op daguistap. Zo zijn we al met onze straat in het miskende Luik beland", aldus Lieven Verlinde.
 
Peter Ruys benadrukt wel dat de opbrengst van de eerste buurtfeesten integraal gebruikt werden om de straat te verfraaien : „Wij hebben gevraagd aan kunstenaar Jef Vandenabeele om de lelijke muur van het Sint-Lodewijkscollege te verfaaien. Het heeft de school aangezet om die muur te herschilderen en nog een tweede kunstwerk te laten creëren. Nadien heeft een Zeeuws kunstenaar op onze vraag in de nis van parochiaal centrum De koepel een duif geschilderd. We hopen dat binnenkort ook de kale muur van de kerk verfraaid wordt met een kunstwerk. Ik heb al stappen ondernomen bij de stedelijke musea. Die hebben in hun depot nog triplex planken met graffiti kunstwerken uit 2002. Toen Brugge Culturele hoofdstad was, hebben twintig Europese graffiti kunstenaars tijdelijk dertig gevels gekleed. Voor hun kunst putten zij inspiratie uit de meesterwerken van de Vlaamse Primitieven. ’t Zou dus perfect passen in een straat die genaamd is naar een van de Vlaamse Primitieven. De graffiti creaties zijn vergankelijke kunstwerken die blijkbaar gratis kunnen ontleend worden. Er zijn hierover ook gesprekken met de kerkfabriek."
Wraak van Serweytens
„De meeste huizen in de Gerard Davidstraat, behalve de recente duplex flats met zwembad, dateren uit de jaren ‘30", zegt Peter Ruys. „Toen had de straat niet eens een naam. Op mijn bouwplan staat ‘de tweede straat rechts voorbij de brug’. Kristus-Koning was toen het miljoenenkwartier, maar wij hebben als jong gezin 22 jaar geleden een van die herenhuizen kunnen kopen. De generatie van de eerste eigenaars stierf langzamerhand uit. “
 
“De wijk is aangelegd door de Duitse architect Stubben. Die tekende in 1910, enkele jaren na de opening van de Brugse haven, de wijk uit. Met industrie langs de kade, er vlak achter eenvoudige arbeidershuisjes en wat verder – buiten de stank van de fabrieken – herenhuizen voor de fabrieksdirecteurs. Volgend jaar wordt de straat heraangelegd. Het stadsbestuur heeft oor voor de verkeersveiligheid van de kinderen aan de twee scholen die onze straat rijk is. Huidig punt van discussie is het planten van extra bomen. Ik ben de enige bewoner die zich niet kant tegen een boom voor zijn deur. De stad zal een enquête organiseren in de straat. “
 
“Onze bewoners zijn altijd mondig geweest. Eind de 19de eeuw woonde burgemeester Serweytens van Sint-Pieters hier. Hij trok naar koning Leopold II om (tevergeefs) te protesteren tegen het feit dat Kristus Koning ingelijfd werd bij Brugge. Binnenkort krijgt hij zijn wraak, want de pastoor van Sint-Pieters komt naar hier wonen." (SVK)